Hawddgar

Nid rheg ar y cyfryw, ond dirmyg i'r rheini mwy parchus ohonom i'w ddefnyddio wrth gyfeirio at ferched sy'n or-hygyrch i geisiadau canlyn gan fechgyn ysglyfaethus.
Cyfystyron

Anfon