rhech wlyb mewn potel finegr

(a)Rhywbeth i alw rhywyn sydd fel rhech (ond gwaeth). Llo. Rhywun da i ddim. - e.e. "Mae'r gweithiwr newydd na fel rhech wlyb mewn potal finag." (b)Disgrifiad o ddigwyddiad di-ddim, di-fflach. - e.e. "Wel aeth y parti yna fel rhech wlyb mewn potal finag."
Cyfystyron

Anfon