os yw'n gwaedu, barod i ledu

Dywediad i ddynodi parodrwydd merch i gael rhyw. Dywedir fel arfer pan yn cyfeirio at abwyd carchar.

Anfon