gwell na cic yn y coc

Dywediad cyffelyb i "ma'n well na dim byd". Dynodi nad oes ganddoch dim gwell i'w wneud; nad oedd opsiwn arall; "pam lai?". e.e. "Dod lawr i'r pyb?" "Well na cic yn y coc tydi."

Anfon