byth ad wynt yn dy fol tra bo twll yn dy ben ôl

Dywediad: Os oes angen rhech, gwneuthir ef.

Anfon