proncyn

Rhywyn sy'n camdrin defaid ag anifeiliaid fferm eraill.
Cyfystyron

Anfon