DG/DD (Deugont/Deudin )

Term i ddisgrifio pan gaiff ddynes ddau goc yn ei ffwrch a dau goc yn ei gagendin.

Anfon