gagendîn

Tintws llac. Fel gagengont ond rownd y bac. Canlyniad gormod o weithgaredd DV/DA.

Anfon