rhech laith o dwll llawn

Y pleser a gaiff rhywun wrth roi bysedd i fyny rychau blaen menywod a gadael iddynt roi rhech sydyn ar fysedd y gwryw.

Anfon