sbwb

Rhywun hyll, gyda llygaid blewog a choes glec.
Cyfystyron

Anfon