llew heb ddannedd

Ffwrch hynod fler. Fel mwng llew.
Cyfystyron

Anfon