bythynnu

Cymheryd dyn i fynu'r tin/chwarae cleddyfau mewn toiled cyhoeddus.

Anfon