cachu asgwrn

Disgrifiad o'r teimlad a geir pan yn rhwym. e.e. "Ewadd Jil, dwi'n teimlo fel bo fi'n cachu asgwrn"

Anfon