rhech wlyb ar odrau'r crys, arwydd pendant o gachiad ar frys

Dywediad yn dehongli arwyddocâd gwynt llaith o'r de.

Anfon