gwell yw taro lwmp o rech na thalu chwech i'r doctor

Dywediad yn talu teynged i'r daioni meddygol honedig a ddaw drwy daro rhech go dda.

Anfon