cachu castell

Rhywbeth anffodus a all ddigwydd os yr ydych wedi cael andros o fraw, neu yn ofn rhywbeth. (fersiwn eithafol o gachu brics)
Cyfystyron

Anfon