godro

(a)Halio coc a/neu frestiau yn yr ystyr rywiol. (b)Hefyd yn gymwys i'w ddefnyddio ar gyfer cachiad boenus, h.y. godro tyrdun.

Anfon