cyfarthrachu

Sefyllfa lle mae dau berson yn cnychu, gyda nifer o bobl yn eu gwylio, fel cŵn. Y gair cyfatebol i 'dogging' yn Saesneg.

Anfon