clust

Rhywun sy'n mynd ar eich nerfau. e.e. "Cer i grafu'r glust uffarn!"
Cyfystyron

Anfon