gofyn sawl owns sydd mewn rhech

Disgrifiad o rywun sy'n cwestiynu sut mae gwneud pob dim hyd syrffed neu rywun sydd yn gofyn am esboniad am bob manylyn.

Anfon