gymmad

Chwythdynniad oddiwrth rhywun sydd wedi tynnu mas ei dannedd ffals. ee. John Sardîns: "Duw, mae mam Ianto'n sbort. Rhoddod hi gymmad go dda i fi nos yddoe"

Anfon