lluosrywiol

Rhywun sy'n ffwcio y ddau ryw (neu y ddau ryw ac unrhyw beth arall).
Cyfystyron

Anfon