coc fenthyg

Fel yn y dywediad, "fydden i ddim yn shelffo honna gyda choc fenthyg !", h.y. cyfeiriad at ferch salw nad yw'n codi'r awydd mewn dynion am gnychiad

Anfon