tinboeth

Merch brydferth o natur hawddgar. e.e. "Ewadd, ma Elsi'n dinboeth heddiw Wil."
Cyfystyron

Anfon