cylched caru

Cysylltu a dau rhan gwlyb merch yr un pryd (e.e. cusanu a byso) er mwyn rhoi bywyd i'r biji bo/bidlen.

Anfon