gwymonddyn

Dyn go bansanaidd a merchetaidd, plygwr efallai.
Cyfystyron

Anfon