dyn dwad

Dyn sydd yn treulio llawer o'i amser yn halio'n ddi-baid.

Anfon