dod ar fy mhen

...dy sanctaidd saim. Cais taer, emynaidd gan ferch i'w phartner i wagio'i hylif sanctaidd dros ei phen.

Anfon