Ronio

Y weithred o chwenychu profiadau rhywiol dirgel yn yr awyr agored gyda dieithriaid (tra'n esgus eich bod yn ymddiddori mewn anifeiliaid gwyllt o bosib).

Anfon