rhyw rodeo

Gweithred gomedi-rywiol. Tra'n trywannu dynes o'r tu ôl, gelwir hi gan enw ei chwaer. Ceir gwobr am aros ar gefn y fuwch am fwy na munud.

Anfon