rhech mewn pot jam, fel

Defnyddir i ddisgrifio pa mor araf yw rhywun/rhywbeth. e.e. "Tyrd yn dy flaen, ti fel rhech mewn pot jam."
Cyfystyron

Anfon