triawd

Pan mae tri person yn cymryd rhan mewn cyfathrach rywiol. Hefyd: triawd y buarth - triawd budr iawn, neu gyda anifail yn y mics.
Cyfystyron

Anfon