bwcad lladd-dy

Organ rywiol benywaidd sydd braidd yn llac. e.e. "Gin'i hi fflewj 'tha bwcad lladd dy." "Ma 'da ddi ffwrch fel bwced lladd-dy."
Cyfystyron

Anfon