stanwr

Rhywun sy'n stanu. h.y. cnychiwr o fri.
Cyfystyron

Anfon