mwytho'r mwrthwl

Hunan leddfu. Diffiniad pellach gan Mali Meipan: Mwytho'r offeryn rhywiol gwrywaidd nes ei fod yn ymdebygu i fwrthwl o ran ei faint a pha mor galed ydyw. (Yn wir, gresyn nad yw'r arf hon yn cael ei defnyddio yn amlach er mwyn taro hoelen i'r mur pan nad oes mwrthwl confensiynol wrth law.)
Cyfystyron

Anfon