caws

Gweddillion haliad sydd yn aros o fewn y blaengroen am ormod o amser - nes ei fod yn troi yn ddrewllyd. e.e. coc cawslyd
Cyfystyron

Anfon