rhech dynn mewn blwch tun

Rhech sydd yn profi i fod yn drafferthus neu yn rhwystredig i gael ei tharo. Fy niweddar Nain a ddefnyddir y term i ddisgrifio rhywbeth diwbys oedd yn profi yn anodd i'w wneud e.e. methu ag rhoi eda drwy lygaid y nydwydd. neu job syml wedi cael ei gwnud yn sal ac felly yn profi i fod yn ddiwerth. "Mae hyn fel rhech dynn mewn blwch tun"

Anfon