mae'r twrch wedi dechrau tyllu drwy'r uwchbridd

Pan fod angen cachad ar rywun ar frys a'r brithyll brown yn sticio'i ben allan o gwm cagle i drio dod o hyd i'r ffordd nôl i'r afon.
Ficer: Ddowch chi mewn am baned a darn o deisen siocled, Mrs Prydderch? Mrs Prydderch: Diolch yn fawr i chi ond mae'n rhaid i fi ei heglu hi am adref. Mae'r hen dwrch wedi dechrau tyllu drwy'r uwchbridd. Os na fydda i ar yr orsedd o fewn dwy funud bydda i'n edrych fel fy mod wedi eistedd ar eich cacen siocled.
Cyfystyron

Anfon