di-flewyn ar dafod

Defnyddir i ddisgrifio merch sydd wedi shafio'i thwll hwntw yn lân.

Anfon