dibynnu ar gyfeiriad y polyn

Ffordd o ddynodi nad ydych yn rhy siwr os fydd y gallu na'r awydd gyda chi i gnychu'n hwyrach.
Ffion: "Beth am fynd gartre a shelffo'n racs ar ôl y peint hyn?" Siôn: "Wel, mae'n dibynnu ar gyfeiriad y polyn. Hwn yw'n wythfed peint i a ges i ddiwrnod hir yn y gwaith"

Anfon