baw pid

Yr hyn a ymgesglir yn y pidyn os na olchir yn rheolaidd
Cyfystyron

Anfon