pwmplyd

Rhywun sy'n gadael gwynt allan o'u pen ol yn aml e.e ti'n bwmplyd.
Cyfystyron

Anfon