bys yn dy dîn

Ebychiad i'w weiddi ar gotsyn sy'n mynd o dan eich croen e.e. dyro fys yn dy dîn a swifla.

Anfon