sglyfath

Person o arferion amheus ac annerbyniol i'r rhelyw.

Anfon